First ever design patent registered in the name of institute

First ever design patent registered in the name of institute

 
First ever design patent registered in the name of institute

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे (CAP) फॉर्म भरण्याची सुविधा व शासनमान्य Facilitation Center (FC) उपलब्ध आहे.