SSR

SSR

 
Sr. No. Title Download
1 NAAC Cycle-1 SSR Download

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे (CAP) फॉर्म भरण्याची सुविधा व शासनमान्य Facilitation Center (FC) उपलब्ध आहे.