AQAR Reports

AQAR Reports

 
Sr. No. Title Download
1 AQAR 2021-2022 Download
2 AQAR 2020-2021 Download
3 AQAR 2019-2020 Download

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे (CAP) फॉर्म भरण्याची सुविधा व शासनमान्य Facilitation Center (FC) उपलब्ध आहे.