Online Payment

  • Home
  • Online Payment

Admission Fee Payment

Pay Now

Hostel Fee Payment

Pay Now

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे (CAP) फॉर्म भरण्याची सुविधा व शासनमान्य Facilitation Center (FC) उपलब्ध आहे.