Academic calenders

  • Home
  • Academic calenders

Academic calenders

 
Sr. No. Title Download
1 academic calender 2023-24 Even sem Download
2 academic calender 2023-24 odd sem Download
3 academic calender 2022-23 Even sem Download
4 academic calender 2022-23 odd sem Download
5 academic calender 2021-22 Even sem Download
6 academic calender 2021-22 Odd sem Download
7 academic calender 2020-21 Even sem Download
8 academic calender 2020-21 odd sem Download
9 academic calender 2019-20 Even sem Download
10 academic calender 2019-20 odd sem Download

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे (CAP) फॉर्म भरण्याची सुविधा व शासनमान्य Facilitation Center (FC) उपलब्ध आहे.