Contact Us

Contact Us

Our Office Address

A/P- Harkul Budruk, Tal- Kankavli Dist- Sindhudurg Maharashtra 416602


केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे (CAP) फॉर्म भरण्याची सुविधा व शासनमान्य Facilitation Center (FC) उपलब्ध आहे.