Ankur Sovani BE MECH WON PRIZE IN ELOCUTION AT SHIVJANMOSTAV district level competion 2023-24 (2)

Ankur Sovani BE MECH WON PRIZE IN ELOCUTION AT SHIVJANMOSTAV district level competion 2023-24 (2)

 
Ankur Sovani BE MECH WON PRIZE IN ELOCUTION AT SHIVJANMOSTAV district level competion 2023-24 (2)

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेचे (CAP) फॉर्म भरण्याची सुविधा व शासनमान्य Facilitation Center (FC) उपलब्ध आहे.